INFO

GEOgraMAT

KONKURSY

GEOgraMAT

12 maja 2017

„Cztery Żywioły: Woda, Ogień, Ziemia i Powietrze”

Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

dla klas IV-VI szkół podstawowych

 

 1. CELE KONKURSU:

w zakresie edukacji geograficznej

  1. rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą

  2. rozwijanie umiejętności gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji na podstawie tabeli, wykresów, diagramów, zdjęć, filmów,

  3. rozwijanie wiedzy na temat skarbów kultury, osobliwości przyrodniczych,  miejsc charakterystycznych różnych regionów świata

w zakresie edukacji matematycznej

  1. rozwijanie umiejętności posługiwania się skalą,

  2. biegły rachunek czterech działań z uwzględnieniem kolejności  działań i tabliczki mnożenia

  3. korzystanie z własności podzielności liczb naturalnych,

  4. rozwijanie umiejętności  dokonywania obliczeń wymagających zamiany jednostek długości, masy, temperatury, czasu; obliczenia pieniężne,

  5. rozwijanie umiejętności  odczytywania i przekształcania danych z tabel, wykresów, diagramów, itp.,

  6. rozwijanie umiejętności matematycznych przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego,

w zakresie kształtowania postaw

  1. rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,

  2. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,

  3. rozwijanie postawy twórczej.

 1. ETAPY KONKURSU:

  1. W konkursie bierze udział min. 6, max. 50 dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych z Wrocławia i okolic.

  2. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.

  3. Szkoły zgłaszają imienną listę uczestników zgodną ze wzorem przygotowanym i dostarczonym przez organizatora nie później niż do 5 maja 2017 (piątek).

  4. Zgłoszenia (Kartę zgłoszenia) należy przesyłać na adres: sekretariat.zs24@wroclawskaedukacja.pl

  5. Skład komisji finałowej:

   1. 1 ekspert – biologia,

   2. 1 ekspert – geografia,

   3. 1 ekspert – matematyka,

   4. 1ekspert -  j. polski.

  6. I etap – eliminacje do finału: indywidualny test wyboru – zadania matematyczne i przyrodnicze  z wykorzystaniem wybranej mapy świata, 2 pytania w zdeklarowanym przez uczestnika języku obcym (angielski, niemiecki).

  7. II etap - finał: - zadania matematyczno-przyrodnicze z udziałem widowni

  8. Zasady kwalifikacji do II etapu konkursu – w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn – do finału awansuje ta drużyna, w której znajduje się zawodnik z największą ilością punktów.

23 + 25 =48   30 + 18 = 48

Jeżeli ta zasada nie da rozstrzygnięcia, to skład finału ustali dogrywka w postaci układania kart matematycznych TABLICZKA MNOŻENIA na czas.

  1. Jeżeli w finale znajdą się zespoły, które uzyskają taką samą liczbę punktów rozstrzygnięcie następuje na tych samych zasadach jak wyżej.

 

 

 

 1. NAGRODY W KONKURSIE:

  1. 1 indywidualna – największa liczba punktów z testu wiedzy – dyplom i książka o tematyce związanej z konkursem,

  2. 3 zespołowe (I, II, III miejsce) – największa sumaryczna liczba punktów we wszystkich etapach – dyplomy i bony pieniężne do empik-u;

  3. Dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczestników finału,

  4. 1 szkolna – najwyższy średni wynik w przeliczeniu na jednego startującego – puchar,

  5. Drobne gadżety dla publiczności w trakcie finału.

 2. PRZEBIEG KONKURSU:

  1. Test indywidualny: ok.30 min.,

  2. Sprawdzanie testów, zliczanie punktów, ustalenie drużyn finałowych/wykład dla uczestników i opiekunów konkursu: ok.30 min.,

  3. W czasie sprawdzania testu – wykład o tematyce przyrodniczej dla wszystkich uczestników konkursu,

  4. Ogłoszenie wyników – składu ścisłego finału –6 (sześć) 2-u osobowych drużyn – złota dwunastka,

  5. Finał – zadania zespołowe oraz quizy dla publiczności (zadania w formie interesującej dla publiczności) – ocenianie bezpośrednie z komentarzem  przez jury: ok.45 min.,

  6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz podziękowań

  7. Czas trwania konkursu: ok. 3,5 godziny.

 

 1. TERMIN KONKURSU:

  1. 12 maja 2017r.

 

 1. PRZYKŁADOWE ZADANIA FINAŁOWE (na podstawie roku 2014, 2015, 2016):

ZADANIE 1

Rozwiązując poniższe zadanie poznasz rok, od którego Puszcza Białowieska jest pod ścisłą ochroną, wcześniej był to chroniony las królewski. Oto informacje o tej dacie:

Cyfrę tysięcy ustal sam. Cyfra setek jest największa liczbą jednocyfrową. Cyfrą dziesiątek jest iloraz liczby 32 przez 16, a cyfra jedności jest taka sama jak cyfra tysięcy.

ZADANIE 2

Na ekranie zostaną wyświetlone zdjęcia charakterystyczne dla danego obszaru. Podajcie (z uzasadnieniem) z jakiego obszaru geograficznego pochodzą te obiekty.

ZADANIE 3

Na podstawie otrzymanych materiałów wykonaj plakat zachęcający do turystyki w podanym regionie/miejscu. Uzasadnijcie, dlaczego zdecydowaliście na taki dobór oferty, ze szczególnym uwzględnieniem  form ochrony przyrody.

ZADANIE 4

Dokończ zdania tak, aby powstały rymowane ekologiczne hasła, np. Śmieci segregujesz…….. ziemię ratujesz!

 1. Przyroda jest wieczna, jeśli…

 2. Ekologicznie to znaczy…

 

 

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
  ul. P.ELUARDA 51-55
  54-019 WROCŁAW
 • tel. 71 798 69 00
  sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć