INFO

PROJEKTY EDUKACYJNE

REALIZUJEMY PROJEKTY EDUKACYJNE

HUMANISTYCZNE

Junior media - prowdzenie szkolnej gazety na portalu Juniormedia - koordynator p. D. Rucka

Cały Wrocław czyta - koordynator p. B. Ziętek

"Narodowe czytanie Lalki B. Prusa"- koordynator p. B. Ziętek

Opieka nad skrzynką bookcrossingową - współpraca  z Biblioteką - koordynator p. B. Ziętek

JĘZYKOWE

Enter Your Future - koordynator p.Agnieszka Skowrońska

Spacery Wrocławskie - koordynator p.Anna Marcjasz

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Leśnicka Wszechnica Naukowa w Gimnazjum 12 - koordynator p. Elżbieta Zdybel

Zielona Energia - koordynator p. Iwona Tokarska

Dolnośląska Sieć Szkół Promujuących Ekorozwój "Ziemia dla wszystkich"- koordynator p. Ewa Baran, Iwona Tokarska

EKOLOGICZNE

Stań po Zielonej Stronie Mocy - koordynator p. Magdalena Słota

Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci - koordynator p. J. Domagała

Mój zielony Dom - koordynator p. Ewa Baran

 

ARTYSTYCZNE

Coolturalny Wrocław - koordynator p. Ania Marcjasz

WOLONTARIAT

 

OBYWATELSKIE

Edukacja w miejscach pamięci - "- koordynator pp. B. Ziętek, P, Kotkowska

Ambasadorzy Dialogu - WCRS - "- koordynator pp.. A. Marcjasz, A. Skowrońska

SZKOŁA WSPÓŁPRACY - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły (Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) - koordynator p. Jadwiga Eckert

Wrocławski Most Tolerancji - koordynator p. Anna Marcjasz

WrOPENUp - koordynator p.Anna Marcjasz

Edukacja prawna dzieci i młodzieży - koordynator p. Elżbieta Zdybel

Edukacja prawna dla nauczycieli  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

PROFILAKTYCZNE

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej - koordynator p.Aleksandra Wojt

Dzieci na stadionie - koordynator p.Magdalena Słota, p.Aleksandra Wojt

Szkoła w formie - koordynator p.Aleksandra Wojt

Bezpieczna szkoła - Bezpieczny Uczeń - koordynator p.Magdalena Słota

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
    ul. P.ELUARDA 51-55
    54-019 WROCŁAW
  • tel. 71 798 69 00
    sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć