INFO

PROGRAM i WYKŁADOWCY KOLEJNA ODSŁONA 22-25 lutego 2017 WOJTEK PILICHOWSKI O WYKŁADOWCACH REGULAMIN ZGŁOSZENIA

VI WROCŁAWSKIE WARSZTATY MUZYCZNE WOJTKA PILICHOWSKIEGO

REGULAMIN

REGULAMIN

VI Wrocławskich  Warsztatów  Muzycznych Wojtka Pilichowskiego

22 - 25 luty 2017

1.       Organizatorem warsztatów jest:

a.       Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu, ul. P.Eluarda 51-55 , 54-019 Wrocław

b.      Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław

2.       Finansowanie:

a.       Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,

3.       Miejsce warsztatów:

a.       Zajęcia w klasach: Gimnazjum nr 12 we Wrocławiu

b.      Koncert zespołu Pilichowski Band oraz finałowy: Centrum Kultury Zamek

4.       Imprezy towarzyszące:

a.       Koncert Pilichowski Band –25-02-2017 w Centrum Kultury Zamek, g. ok.19.30.00

5.       Warsztaty są przeznaczone dla uczniów/studentów wrocławskich szkół/uczelni powyżej 12 roku życia.

6.       Warsztaty dla uczestników są bezpłatne.

7.       Warsztaty odbywają się w klasach, odrębnie dla każdego instrumentu.

8.       Klasy: gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja, instrumenty klawiszowe, wokal.

9.       Organizator zapewnia sale zajęciowe, koncertowe, instruktorów, niezbędny sprzęt.

10.   Organizator zapewnia następujące instrumenty: perkusja, instrumenty klawiszowe, nagłośnienie do klasy wokalu.

11.   Gitarzyści muszą dysponować własnym instrumentem muzycznym.

12.   Organizator nie odpowiada za sprzęt muzyczny i rzeczy  osobiste uczestników warsztatów.

13.   Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie do  organizatora zgłoszenia w wersji :

a.       elektronicznej na adres warsztaty.pilichowski@zs24.wroclaw.pl  - zgłoszenie wstępne, wzór 1

b.      i papierowej do siedziby organizatora osobiście lub pocztą - zgłoszenie pełne, wzór 2

14.   Dostarczenie wersji papierowej następuje najpóźniej w pierwszym dniu zajęć podczas rejestracji uczestników - osobiście lub pocztą.

15.   Zapisy odbywają się w ramach ustalonego przez organizatora limitu miejsc dla uczestników warsztatów:

a.       klasa gitary basowej 8 os.

b.      klasa perkusji 8 os.

c.       klasa gitary elektrycznej 8 os.

d.      klasa instrumentów klawiszowych 8 os.

e.      klasa wokalu 12 os.

16.   Uczestnik otrzyma od organizatora potwierdzenie zakwalifikowania/zakwalifikowania na listę rezerwową/niezakwalifikowania na warsztaty z powodu braku miejsc pocztą elektroniczną.

17.   Kryterium przyjęcia: spełnienie wymagania opisanego w pkt.5, kolejność zgłoszeń.

18.   W przypadku nieuzasadnionej absencji/spóźnień uczestnika na zajęciach lub nieetycznego zachowania organizator ma prawo skreślić go z listy i uzupełnić skład uczestnikami z listy rezerwowej.

19.   W przypadku zbyt małej liczby chętnych warsztaty mogą być odwołane.

20.   Uczestnicy odpowiadają materialnie za ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania warsztatów.

21.   Uczestnik otrzymuje szczegółowy plan zajęć w pierwszym dniu warsztatów.

22.   Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztatach w ostatnim dniu zajęć w formie certyfikatu.

23.   Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i programie bez podawania przyczyn.

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 24
    ul. P.ELUARDA 51-55
    54-019 WROCŁAW
  • tel. 71 798 69 00
    sekretariat : 71 798 69 00 w. 100

Galeria zdjęć